UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniObligacje: Nowa Europa

KategoriaFundusze obligacji - Świat rozwijający się

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% Merill Lynch Poland, Hungary, Czech, Turkey, Slovakia Goverment Index (w PLN)

Zarządzający Andrzej Czarnecki

Agent transferowyProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Ryzyko 4

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2007-09-20

Firma zarządzającaUnion Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszDeutsche Bank Polska S.A.

Polityka inwestycyjna


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): UNK 8 = 1,48%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-21:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,62  0,38  2,37  2,50  8,15  17,61

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.