Templeton Frontier Markets

Kategoriafundusz akcji krajów rozwijających się

Waluta bazowaUSD

Deklarowany benchmarkMSCI Frontier Markets Index

Zarządzający Mark Mobius

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Firma zarządzającaFranklin Templeton Investments

Polityka inwestycyjna

Strategią inwestycyjną Funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie w zbywalne papiery wartościowe spółek działających na nowych rynkach wschodzących (frontier markets) lub generujących istotną część swych przychodów na tych rynkach. Fundusz może inwestować w udziały spółek z każdego przedziału kapitalizacji rynkowej, a także w zbywalne papiery wartościowe.


TOP TEN (10 największych spółek)
Vietnam Dairy Products4.15%
National Bank of Kuwait4.11%
DHG Pharmaceutical JSC3.91%
Kuwait Foods Americana3.91%
Mobile Telecommunications Co3.79%
Binh Minh Plastics JSC3.63%
United Bank Ltd3.63%
SONATEL3.24%
BANK MUSCAT SAOG3.23%
KCB Group Ltd2.87%
 •  Inne (24.14%)
 •  Wietnam (15.76%)
 •  Kuwejt (12.33%)
 •  Arabia Saudyjska (11.05%)
 •  Pakistan (9.26%)
 •  Nigeria (6.08%)
 •  Argentyna (5.90%)
 •  Kenia (5.86%)
 •  Sri Lanka (5.29%)
 •  Bangladesz (4.33%)
 •  Finanse (35.93%)
 •  Dobra podstawowe (18.51%)
 •  Usługi telekomunikacyjne (14.42%)
 •  Ochrona zdrowia (8.51%)
 •  Przemysł (8.44%)
 •  Dobra luksusowe (7.63%)
 •  Energetyka (5.63%)
 •  Materiały (0.93%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): TEMP 7 = 3,5%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,90  1,69  2,81  7,33  0,48  -9,46

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.