Templeton Global Total Return

Kategoriaglobalny fundusz obligacji

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmarkBarclays Capital Multiverse Index

Zarządzający Michael Hasenstab, Sonal Desai

Ryzyko 4

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2007-10-25

Firma zarządzającaFranklin Templeton Investments

Polityka inwestycyjnaStrategią inwestycyjną funduszu jest osiągnięcie, zgodnie z zasadami ostrożnego zarządzaniainwestycjami, jak najwyższego łącznego zwrotu z inwestycji, na co składa się połączenie dochodu zodsetek i wzrostu wartości kapitału i zysków z kursów wymiany walutowej. W zwykłych warunkach rynkowych fundusz będzie realizował tę strategiępoprzez lokowanie aktywów w portfel papierów dłużnych o stałym lub zmiennym oprocentowaniuoraz obligacje emitowane przez rządy, instytucje związane z rządem oraz korporacje na całym świecie.


TOP TEN (10 największych spółek)
Government of Mexico, senior note 5.00% 6/15/174.71%
Korea Treasury Bond, senior note, 2% 3/10/213.47%
Government of Portugal, Reg S, 5.125%, 10/15/243.34%
Government of Uruguay, senior bond, Index Linked, 4.375%, 12/15/283.03%
Letra Tesouro Nacional 7/01/192.83%
Korea Monetary Stabilization Bond, senior bond, 1.61%, 11/09/161.97%
Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/211.94%
Government of Indonesia senior bond FR70 8.375% 3/15/241.92%
Government of Malaysia, senior note 3.394% 3/15/171.82%
Korea Monetary Stabilization Bond, senior bond, 1.74%, 5/09/161.32%
  •  Meksyk (18.34%)
  •  Korea Południowa (17.06%)
  •  Brazylia (14.14%)
  •  Środki pieniężne i ekwiwalenty (11.52%)
  •  Inne (10.75%)
  •  Indonezja (8.90%)
  •  Urugwaj (5.83%)
  •  Ukraina (5.06%)
  •  Malezja (4.37%)
  •  Serbia (4.03%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): TEMP 6 = 1,87%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,59  4,93  1,66  2,94  3,05  1,79

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.