Templeton BRIC Fund

Kategoriafundusz akcyjny

Waluta bazowaUSD

Deklarowany benchmarkMSCI BRIC Index

Zarządzający Mark Mobius, Dennis Lim,Tom Wu

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2005-10-25

Firma zarządzającaFranklin Templeton Investments

Polityka inwestycyjnaCelem inwestycyjnym Funduszu jest zapewnienie aprecjacji powierzonego kapitału w długim horyzoncie czasowym, co osiąga inwestując w spółki publiczne notowane na rynku brazylijskim, rosyjskim, indyjskim i chińskim (włącznie z rynkiem w Hong- Kongu i na Tajwanie) (łącznie rynki „BRIC”), a także w spółki, które znaczącą część swego przychodu lub zysku pozyskują z działalności na terenie gospodarek BRIC, lub które utrzymują na nich znaczącą cześć aktywów własnych.


TOP TEN (10 największych spółek)
Tencent Holdings Ltd9.28%
China Mobile Ltd6.23%
Naspers Ltd4.37%
Banco Bradesco SA3.96%
Alibaba Group Holdings3.42%
Bajaj Holdings and Investment Ltd3.13%
China Petroleum & Chemical3.12%
Raliance Industries Ltd2.86%
Biocon Ltd2.85%
Itau Unibanko2.61%
 •  Chiny (42.15%)
 •  Indie (23.78%)
 •  Brazylia (17.82%)
 •  Rosja (6.15%)
 •  RPA (4.48%)
 •  Tajwan (4.37%)
 •  Hong Kong (1.25%)
 •  Technologie informatyczne (28.52%)
 •  Finanse (19.27%)
 •  Energetyka (14.38%)
 •  Dobra luksusowe (11.58%)
 •  Usługi telekomunikacyjne (8.17%)
 •  Ochrona zdrowia (8.07%)
 •  Materiały (4.50%)
 •  Dobra podstawowe (3.54%)
 •  Sektor Publiczny (1.30%)
 •  Przemysł (0.66%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): TEMP 4 = 10,5%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,57  3,68  11,02  17,21  17,70  -6,56

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.