Fundusz Skandia Euro Gwarantowany 2029

Kategoriafunudsze z gwarancją kapitału

Waluta bazowaEUR

Ryzyko 3

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2014-01-22

Firma zarządzającaLyxor international Asset Management

Polityka inwestycyjna


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): SEG 2029 = -0,03%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-19:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,02  -0,03  -0,06  0,72  7,82  b.d.

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.