Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Novo Papierów Dłużnych

KategoriaFundusze obligacji polskich skarbowe

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark100% Bloomberg/EFFAS Bond Indices Poland Liquid All > 1Yr, pomniejszone o koszty zarządzania

Zarządzający Paweł Klimkowski , Piotr Święcik

Agent transferowyMoventum Sp. z o.o.

Ryzyko 2

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2003-06-20

Firma zarządzającaOPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszING Bank Śląski S.A.

Polityka inwestycyjna


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): NOVO 5 = 0,19%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-19:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,46  -0,78  -0,96  -0,42  1,50  9,56

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.