Schroder International Selection Fund Global Property Securities

Kategoriafundusz nieruchomości

Waluta bazowaEUR

Deklarowany benchmarkFundusz nie jest ograniczony benchmarkiem, lecz dla wygody przedstawia sie jego wyniki względem indeksu FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate Index.

Zarządzający Jim Rehlaender (European Investors Inc.)

Agent transferowyJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2005-10-31

Firma zarządzającaSchroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

Bank depozytariuszJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Polityka inwestycyjnaZapewnienie całkowitej stopy zwrotu, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w akcje i dłużne papiery wartościowe spółek prowadzących działalność na światowych rynkach nieruchomości.


TOP TEN (10 największych spółek)
Simon Property Group6.90%
AvalonBay Communities3.90%
Welltower3.60%
Alexandria Real Estates Equities3.40%
General Growth Properties3.20%
The Link REIT3.10%
Federal Realty Investment Trust 2.90%
Land Securities2.70%
Mirvac Group2.60%
Westfield2.50%
  •  Ameryki (56.90%)
  •  Rejon Pacyfiku (z wył. Japonii) (14.20%)
  •  Japonia (10.00%)
  •  Wielka Brytania (9.80%)
  •  Europa (z wył. WB/B. Wschód) (7.70%)
  •  Aktywa płynne (1.40%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): SCH 2 = -6,75%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-19:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,36  -2,91  -5,84  -3,10  -2,21  4,08

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.