BlackRock Global Funds - World Mining Fund

Kategoriafundusz akcyjny

Waluta bazowaUSD

Deklarowany benchmarkHSBC Global Mining (cap)

Zarządzający Evy Hambro

Agent transferowyJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ryzyko 6

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1997-03-24

Firma zarządzającaBlackRock

Polityka inwestycyjnaFundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek z sektora górniczego i wydobycia rud metali, prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia metali nieszlachetnych i minerałów przemysłowych, takich jak rudy żelaza oraz węgiel. Fundusz może również posiadać papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia złota, wydobycia innych metali szlachetnych lub wydobycia minerałów. Fundusz nie posiada złota ani metali.


TOP TEN (10 największych spółek)
Rio Tinto8.26%
BHP Billiton PLC6.80%
Glencore PLC6.42%
Rangold Resources Ltd5.88%
Newmont Mining5.39%
Teck Resources4.76%
Newcrest Mining Ltd4.41%
First Quantum Minerals Ltd3.97%
Barrick Gold Corp3.69%
Vale SA3.42%
 •  Kanada (30.45%)
 •  Wielka Brytania (28.70%)
 •  USA (21.77%)
 •  Australia (8.15%)
 •  Meksyk (2.62%)
 •  Peru (2.27%)
 •  Belgia (1.95%)
 •  Szwecja (1.86%)
 •  RPA (1.34%)
 •  Gotówka i derywaty (0.89%)
 •  Zdywersyfikowane (34.24%)
 •  Złoto (33.32%)
 •  Miedź (11.86%)
 •  Srebro (9.84%)
 •  Metale przemysłowe (4.23%)
 •  Nikiel (3.39%)
 •  Diamenty (1.71%)
 •  Gotówka i derywaty (0.89%)
 •  Węgiel (0.64%)
 •  Cynk (0.48%)
 •  Rudy żelaza (0.04%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): ML 6 = 0,63%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,13  2,52  1,28  8,33  20,26  -36,07

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.