BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Kategoriaakcyjny, inwestycje na rynku japońskim

Waluta bazowaUSD

Deklarowany benchmarkS&P Japan Mid Small Cap

Zarządzający Shin Murakami

Agent transferowyJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1987-05-13

Firma zarządzającaBlackRock

Polityka inwestycyjnaFundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek o mniejszej kapitalizacji, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Japonii. Mianem spółek o mniejszej kapitalizacji określa się spółki, które w momencie ich nabycia plasują się wśród 30% spółek o najmniejszej kapitalizacji rynkowej na rynkach akcji w Japonii.


TOP TEN (10 największych spółek)
Fukuoka Financial Group2.83%
Suruga Bank2.26%
Nichrei Corp2.14%
SIIX Corp2.01%
Alps Electronic1.86%
Taiheiyo Cement Corp1.79%
Misumi Group1.76%
Daifuku Co Ltd1.71%
Daiho Corp1.57%
Toho Zinc Ltd1.56%
  •  Przemysł (21.95%)
  •  Informatyka (18.96%)
  •  Finanse (17.70%)
  •  Dobra luksusowe (16.78%)
  •  Materiały (10.21%)
  •  Dobra konsumpcyjne (6.36%)
  •  Opieka zdrowotna (4.64%)
  •  Gotówka (1.94%)
  •  Usługi użyteczności publicznej (0.79%)
  •  Energia (0.68%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): ML 4 = 3,88%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,22  2,88  3,82  5,49  10,19  6,65

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.