JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund

Kategoriafundusz akcyjny

Waluta bazowaEUR

Deklarowany benchmarkMSCI Europe (Total Return Net)

Zarządzający Jon Ingram, John Baker

Agent transferowyJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2000-12-08

Firma zarządzającaJPMorgan Asset Management

Bank depozytariuszJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Polityka inwestycyjnaCelem funduszu jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestycje głównie w agresywnie zarządzany portfel spółek europejskich.


TOP TEN (10 największych spółek)
Nestle3.40%
Roche Holding3.00%
British American Tonacco2.90%
Unilever Plc2.80%
GlaxoSmithKline2.70%
Reckitt Benkiser2.60%
Total2.40%
Novo Nordisk2.20%
Simens2.00%
Imperial Brands1.80%
 •  Wielka Brytania (24.40%)
 •  Francja (16.20%)
 •  Niemcy (14.80%)
 •  Szwajcaria (12.20%)
 •  Gotówka (8.30%)
 •  Holandia (5.50%)
 •  Dania (4.30%)
 •  Włochy (3.60%)
 •  Norwegia (3.10%)
 •  Szwecja (2.70%)
 •  Hiszpania (2.50%)
 •  Inne (2.40%)
 •  Dobra konsumpcyjne (17.50%)
 •  Usługi finansowe (14.10%)
 •  Przemysł (12.10%)
 •  Ochrona zdrowia (11.00%)
 •  Dobra luksusowe (10.90%)
 •  Materiały (10.10%)
 •  Gotówka (8.30%)
 •  Energia (5.70%)
 •  IT (5.50%)
 •  Sektor Publiczny (3.70%)
 •  Usługi telekomunikacyjne (1.10%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): JPM 2 = 2,01%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,24  1,21  2,16  -0,24  -5,74  15,78

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.