JB Europe Small & Mid Cap Stock Fund,

Kategoriaakcyjny

Waluta bazowaEUR

Deklarowany benchmarkMSCI Europe Small (net)

Zarządzający Guido Marveggio

Ryzyko 5

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1998-10-30

Firma zarządzającaJulius Baer

Polityka inwestycyjnaFundusz inwestuje w małe i średnie spółki z sektora, który ma perspektywy wzrostu według doradcy inwestycyjnego.


TOP TEN (10 największych spółek)
TELEPERFORMANCE4.20%
INCHCAPE PLC3.71%
ALTEN SA3.59%
ID LOGISTICS GROUP3.21%
USG PEOPLE NV3.11%
 •  Wielka Brytania (27.40%)
 •  Francja (18.80%)
 •  Pozostałe (14.00%)
 •  Niemcy (12.20%)
 •  Szwajcaria (7.30%)
 •  Włochy (6.90%)
 •  Finlandia (6.00%)
 •  Szwecja (5.80%)
 •  Aktywa płynne (1.80%)
 •  Przemysł (29.60%)
 •  IT (20.10%)
 •  Dobra luksusowe (17.60%)
 •  Finanse (13.00%)
 •  Ochrona zdrowia (6.30%)
 •  Materiały (5.90%)
 •  Inne (3.60%)
 •  Dobra podstawowe (2.10%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): JB 2 = 4,78%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,18  0,18  4,03  3,30  3,47  30,05

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.