JB Dollar Bond Fund

Kategoriaobligacyjny

Waluta bazowaUSD

Deklarowany benchmarkML US Gov. And Corp. Bond (A & above)

Zarządzający Donald Quigley

Ryzyko 4

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny1990-07-01

Firma zarządzającaJulius Baer

Polityka inwestycyjna


TOP TEN (10 największych spółek)
US Treasury Bond 2.25%5.05%
US Treasury Bond 1.750%4.81%
US Treasury Bond 1.375%4.31%
US Treasury Bond 0.875%4.10%
US Treasury Bond 1.375%3.69%
  •  USA (100.00%)
  •  Papiery skarbowe (60.60%)
  •  Banki (9.30%)
  •  Energia (5.80%)
  •  Różne (5.50%)
  •  Obligacje hipoteczne (4.80%)
  •  Consumer, non-cyclical (4.40%)
  •  Internet (3.80%)
  •  Consumer, cyclical (3.80%)
  •  Płynność (-3.80%)
 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): JB 1 = -0,53%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-19:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,07  0,11  -0,59  1,46  3,86  8,07

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.