Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Aviva Investors Małych Spółek

Kategoriafundusz akcji

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark90% sWIG80 + 10% Citigroup PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency

Zarządzający Dawid Frączek , Piotr Friebe , Rafał Janczyk

Agent transferowyProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Ryzyko 6

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2008-04-08

Firma zarządzającaAviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszDeutsche Bank Polska S.A.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): CU 1 = 6,06%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,06  -0,41  7,12  4,23  3,78  -2,24

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.