BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców

Kategoriafundusz papierów dłużnych

Waluta bazowaPLN

Deklarowany benchmark75% Reuters/Jefferies CRB Excess Return Index + 25% WIBID3M

Zarządzający Jarosław Lis , Michał Sikorski

Agent transferowyProService Agent Transferowy Sp. z o.o.

Prospekt informacyjnyPobierz prospekt PDF

Data pierwszej wyceny2008-12-16

Firma zarządzającaBPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariuszBank BPH S.A.

Polityka inwestycyjnaMin. 50% aktywów inwestuje w akcje spółek związane z sektorem żywności i surowców, oraz instrumenty (w tym fundusze oraz pochodne) związane z cenami surowców. Do 50% inwestowane jest w instrumenty dłużne i waluty. Inwestuje na rynkach krajów OECD. Udział akcji spółek związanych z rynkiem surowców oraz instrumentów bezpośrednio związanych z cenami surowców nie został określony.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): BPH 6 = 1,74%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 -0,56  3,15  1,50  3,13  -1,02  -32,11

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.