Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
 
 
 
 
 
Fundusze mieszane
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 137,5000 PLN
2016-07-28
 0,49  0,85  -0,26  3,45  6,72  10,82  b.d.  2,63
NB 5 4 112,7600 PLN
2016-07-28
 -0,20  -0,53  -3,19  -1,12  -6,79  1,59  -10,65  -4,58
NB 7 4 144,5000 PLN
2016-07-28
 -0,04  1,45  -0,81  4,84  0,03  4,32  15,43  1,94
NOVO 4 4 84,9300 PLN
2016-07-29
 -0,33  -0,93  -3,01  11,22  -9,44  -8,91  -36,43  5,31
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
UNK 5 4 1687,4500 PLN
2016-07-29
 0,01  0,18  0,52  1,05  2,18  9,00  10,89  1,22
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,2800 EUR
2016-07-28
 0,00  2,28  2,90  5,23  4,66  19,75  36,43  4,51
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 354,6900 USD
2016-07-28
 -0,03  0,38  2,45  4,89  5,63  9,86  15,31  5,96
SKAN 2 ** 4 20,0914 USD
2016-07-28
 0,26  0,19  1,91  5,53  6,67  12,36  18,05  6,72
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SKAN 3 ** 4 22,1224 USD
2016-07-28
 0,12  3,81  6,46  14,82  9,74  8,86  15,23  12,39
UNK 8 4 209,7500 PLN
2016-07-29
 0,17  -1,29  -0,02  3,02  7,55  17,32  45,17  6,64
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 6 4 80,5300 PLN
2016-07-28
 -0,14  2,47  -0,07  2,16  -3,95  0,51  17,68  -0,72
 
 
 
 
 
 
 
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 13 4 1981,2683 PLN
2016-07-28
 -0,15  2,23  -1,94  2,29  -9,81  -6,96  -6,79  -1,95
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 14 4 1000,2376 PLN
2016-07-28
 -0,03  1,31  -0,02  1,72  -2,11  b.d.  b.d.  -0,84
PI D3 24 4 1017,2303 PLN
2016-07-28
 0,32  1,00  -0,65  3,21  b.d.  b.d.  b.d.  1,35
PI L1 15 4 1000,2376 PLN
2016-07-28
 -0,03  1,31  -0,02  1,72  -2,11  b.d.  b.d.  -0,84
PI L3 25 4 1017,2303 PLN
2016-07-28
 0,32  1,00  -0,65  3,21  b.d.  b.d.  b.d.  1,35
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,9364 PLN
2016-07-29
 -0,06  -1,36  1,62  -3,34  5,05  23,56  40,04  0,90
EUR 4,3684 PLN
2016-07-29
 -0,12  -1,03  -0,89  -1,62  5,38  3,23  8,87  2,51

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.