Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 2 3 115,3300 PLN
2016-05-23
 -0,05  -0,09  0,95  2,95  2,70  10,71  b.d.  3,32
ARKA 2 3 21,0100 PLN
2016-05-23
 -0,19  -0,10  -0,14  0,38  0,86  6,49  25,81  0,57
SEB 2 3 228,6100 PLN
2016-05-23
 -0,06  -0,66  0,36  -0,03  1,53  5,62  15,38  0,98
UNK 2 3 336,0100 PLN
2016-05-23
 0,01  -0,08  0,00  0,55  1,00  5,88  27,97  0,91
 
 
 
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,6700 / 128,92 EUR
2016-05-18
 -0,02  -0,02  -0,09  -0,09  -0,10  2,18  18,56  -0,19
SEG 2021 *6 3 133,2700 / 133,49 EUR
2016-05-18
 -0,01  -0,02  -0,05  -0,13  -0,05  2,88  20,53  -0,14
SEG 2022 *6 3 134,1500 / 134,22 EUR
2016-05-18
 -0,01  0,01  0,04  0,21  0,18  3,98  23,05  -0,04
SEG 2023 *6 3 132,7100 / 132,86 EUR
2016-05-18
 -0,05  -0,02  -0,02  0,13  0,11  3,50  24,81  -0,11
SEG 2024 *6 3 133,8600 / 134,30 EUR
2016-05-18
 -0,04  -0,06  -0,03  -0,19  -0,31  3,05  24,14  -0,14
SEG 2025 *6 3 137,4300 / 137,59 EUR
2016-05-18
 -0,03  -0,04  -0,01  -0,12  0,11  4,43  25,85  -0,09
SEG 2026 *6 3 140,1200 / 140,35 EUR
2016-05-18
 -0,04  -0,04  0,01  -0,12  -0,15  6,26  29,00  -0,10
SEG 2027 *6 3 143,1400 / 143,37 EUR
2016-05-18
 -0,01  -0,03  -0,01  0,11  0,07  7,70  b.d.  -0,16
SEG 2028 *6 3 144,5700 / 144,85 EUR
2016-05-18
 -0,03  -0,06  -0,05  -0,12  -0,16  8,85  b.d.  -0,20
SEG 2029 *6 3 157,8700 / 158,46 EUR
2016-05-18
 -0,37  0,15  1,58  6,55  6,15  b.d.  b.d.  7,37
SEG 2030 * 3 157,8500 / 158,92 EUR
2016-05-18
 -0,42  0,11  1,58  7,32  6,42  b.d.  b.d.  8,17
SEG 2031 * 3 158,1200 / 158,92 EUR
2016-05-18
 -0,47  -0,16  1,59  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.
 
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 2 13 3 2311,4951 PLN
2016-05-23
 -0,07  -1,24  -0,28  -2,65  -7,49  -0,56  3,86  -0,80
 
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,9789 PLN
2016-05-24
 0,70  3,62  -0,04  -0,58  8,45  22,81  41,98  1,99
EUR 4,4482 PLN
2016-05-24
 0,43  2,77  1,74  4,40  8,55  5,79  12,67  4,38

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.