Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 2 3 112,6900 PLN
2016-02-08
 -0,43  -0,82  0,91  0,37  0,26  b.d.  b.d.  0,96
ARKA 2 3 20,9700 PLN
2016-02-08
 -0,05  0,19  0,72  1,45  -0,94  9,50  27,79  0,38
SEB 2 3 226,9900 PLN
2016-02-08
 -0,11  0,37  -0,13  0,98  0,19  7,00  15,94  0,26
UNK 2 3 335,7100 PLN
2016-02-08
 0,02  0,35  0,56  1,25  -0,34  8,32  30,48  0,82
 
 
 
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,8100 / 128,92 EUR
2016-02-03
 -0,01  -0,09  0,02  0,09  0,00  4,90  19,79  -0,09
SEG 2021 *6 3 133,3500 / 133,49 EUR
2016-02-03
 0,00  -0,08  -0,09  -0,03  -0,01  5,75  21,73  -0,08
SEG 2022 *6 3 134,1300 / 134,22 EUR
2016-02-03
 0,00  -0,06  0,19  0,23  0,16  6,98  24,23  -0,06
SEG 2023 *6 3 132,7700 / 132,86 EUR
2016-02-03
 0,01  -0,06  0,17  0,21  0,14  6,85  26,21  -0,06
SEG 2024 *6 3 133,9400 / 134,30 EUR
2016-02-03
 0,01  -0,08  -0,22  -0,16  -0,15  6,74  25,38  -0,08
SEG 2025 *6 3 137,5100 / 137,59 EUR
2016-02-03
 0,01  -0,03  -0,02  0,07  0,23  8,43  26,95  -0,03
SEG 2026 *6 3 140,1300 / 140,35 EUR
2016-02-03
 0,00  -0,09  -0,09  -0,06  0,07  10,56  29,93  -0,09
SEG 2027 *6 3 143,2000 / 143,37 EUR
2016-02-03
 0,01  -0,12  0,17  0,22  0,22  12,66  b.d.  -0,12
SEG 2028 *6 3 144,6900 / 144,85 EUR
2016-02-03
 0,00  -0,12  -0,02  -0,10  0,00  13,90  b.d.  -0,12
SEG 2029 *6 3 154,5500 / 158,46 EUR
2016-02-03
 1,91  5,11  3,04  5,75  0,80  b.d.  b.d.  5,11
SEG 2030 * 3 154,3200 / 158,92 EUR
2016-02-03
 2,25  5,75  3,45  6,23  0,88  b.d.  b.d.  5,75
SEG 2031 * 3 154,5500 / 158,92 EUR
2016-02-03
 2,39  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.
 
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 2 13 3 2289,4180 PLN
2016-02-08
 -0,37  -0,15  -3,80  -5,25  -7,26  -0,20  3,01  -1,75
 
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,9383 PLN
2016-02-10
 -0,98  -1,45  -0,47  2,97  5,81  26,81  36,77  0,95
EUR 4,4366 PLN
2016-02-10
 -0,28  2,09  4,43  5,80  5,59  6,47  13,04  4,11

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.