Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 2 3 115,8400 PLN
2016-08-25
 0,03  0,67  0,28  1,02  3,17  12,15  b.d.  3,78
ARKA 2 3 21,3800 PLN
2016-08-25
 0,00  0,80  1,62  1,47  3,33  11,59  25,84  2,35
SEB 2 3 231,2200 PLN
2016-08-25
 0,16  0,57  0,74  1,41  4,54  8,95  15,66  2,13
UNK 2 3 339,0800 PLN
2016-08-25
 0,01  0,61  1,08  0,82  2,22  10,01  25,37  1,83
 
 
 
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,5300 / 128,92 EUR
2016-08-24
 -0,02  -0,04  -0,11  -0,19  -0,20  5,27  14,80  -0,30
SEG 2021 *6 3 133,1500 / 133,49 EUR
2016-08-24
 -0,01  -0,05  -0,09  -0,14  -0,22  6,53  16,46  -0,23
SEG 2022 *6 3 134,1000 / 134,22 EUR
2016-08-24
 -0,01  -0,01  -0,04  0,00  0,17  8,30  19,41  -0,08
SEG 2023 *6 3 132,7600 / 132,86 EUR
2016-08-24
 0,00  0,00  0,04  0,02  0,17  9,17  20,69  -0,07
SEG 2024 *6 3 133,9200 / 134,30 EUR
2016-08-24
 -0,01  0,01  0,04  0,01  -0,23  9,84  21,13  -0,10
SEG 2025 *6 3 137,4900 / 137,63 EUR
2016-08-24
 -0,01  -0,01  0,04  0,03  0,01  12,12  23,82  -0,04
SEG 2026 *6 3 140,0100 / 140,35 EUR
2016-08-24
 -0,02  -0,04  -0,08  -0,06  -0,20  14,79  27,27  -0,18
SEG 2027 *6 3 143,1300 / 143,37 EUR
2016-08-24
 0,00  -0,03  -0,01  -0,01  0,08  17,22  b.d.  -0,17
SEG 2028 *6 3 144,3700 / 144,85 EUR
2016-08-24
 -0,01  -0,04  -0,14  -0,19  -0,28  19,08  b.d.  -0,34
SEG 2029 *6 3 158,8000 / 158,87 EUR
2016-08-24
 -0,01  -0,03  0,59  1,02  8,11  b.d.  b.d.  8,01
SEG 2030 * 3 159,8400 / 159,92 EUR
2016-08-24
 -0,01  -0,03  1,26  1,58  9,44  b.d.  b.d.  9,53
SEG 2031 * 3 158,8700 / 158,92 EUR
2016-08-24
 0,00  0,00  0,47  0,60  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.
 
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 2 13 3 2343,4166 PLN
2016-08-25
 -0,04  0,67  0,99  1,01  -0,25  -0,60  11,29  0,57
 
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,8328 PLN
2016-08-26
 0,36  -3,41  -3,42  -3,08  3,77  21,07  32,92  -1,75
EUR 4,3270 PLN
2016-08-26
 0,41  -0,97  -2,19  -0,69  2,10  2,24  3,94  1,54

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.