Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 2 3 115,0800 PLN
2016-07-28
 0,00  0,59  -0,20  1,98  2,31  11,54  b.d.  3,10
ARKA 2 3 21,1800 PLN
2016-07-28
 -0,09  0,24  0,67  1,24  1,88  9,06  25,10  1,39
SEB 2 3 229,9000 PLN
2016-07-28
 -0,01  -0,79  -0,21  1,01  2,55  7,40  14,57  1,55
UNK 2 3 336,3800 PLN
2016-07-29
 -0,11  -0,14  0,00  0,44  1,21  8,32  25,04  1,02
 
 
 
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,5700 / 128,92 EUR
2016-07-27
 -0,01  -0,05  -0,09  -0,19  -0,19  4,05  16,10  -0,27
SEG 2021 *6 3 133,2100 / 133,49 EUR
2016-07-27
 0,00  -0,02  -0,05  -0,10  -0,17  4,98  18,00  -0,19
SEG 2022 *6 3 134,1400 / 134,30 EUR
2016-07-27
 0,01  -0,01  -0,01  0,01  0,16  6,42  20,37  -0,05
SEG 2023 *6 3 132,7800 / 132,86 EUR
2016-07-27
 0,02  0,05  0,04  0,02  0,12  6,80  21,95  -0,05
SEG 2024 *6 3 133,9200 / 134,30 EUR
2016-07-27
 0,01  0,01  0,01  0,00  -0,28  7,03  21,18  -0,10
SEG 2025 *6 3 137,5600 / 137,59 EUR
2016-07-27
 0,04  0,02  0,12  0,04  0,13  8,92  22,80  0,01
SEG 2026 *6 3 140,0600 / 140,35 EUR
2016-07-27
 0,00  -0,01  -0,07  -0,05  -0,21  11,10  25,65  -0,14
SEG 2027 *6 3 143,1700 / 143,37 EUR
2016-07-27
 0,00  0,00  0,03  -0,01  0,06  13,05  b.d.  -0,14
SEG 2028 *6 3 144,4300 / 144,85 EUR
2016-07-27
 0,00  -0,06  -0,12  -0,18  0,32  14,57  b.d.  -0,30
SEG 2029 *6 3 158,8300 / 158,87 EUR
2016-07-27
 -0,01  -0,02  2,65  4,73  9,95  b.d.  b.d.  8,03
SEG 2030 * 3 159,8800 / 159,92 EUR
2016-07-27
 -0,01  0,39  3,53  5,94  11,45  b.d.  b.d.  9,56
SEG 2031 * 3 158,8700 / 158,92 EUR
2016-07-27
 0,00  0,00  2,85  5,25  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.
 
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 2 13 3 2323,7566 PLN
2016-07-28
 -0,05  1,07  -0,39  1,44  -3,66  0,17  4,75  -0,27
 
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,9364 PLN
2016-07-29
 -0,06  -1,36  1,62  -3,34  5,05  23,56  40,04  0,90
EUR 4,3684 PLN
2016-07-29
 -0,12  -1,03  -0,89  -1,62  5,38  3,23  8,87  2,51

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.