Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 2 3 115,2300 PLN
2016-04-27
 0,04  0,11  2,33  2,03  2,05  10,63  b.d.  3,23
ARKA 2 3 21,0300 PLN
2016-04-27
 0,05  -0,33  0,67  0,38  -0,19  6,27  26,61  0,67
SEB 2 3 230,4600 PLN
2016-04-27
 0,05  1,00  1,35  1,78  3,03  6,83  16,74  1,79
UNK 2 3 336,4300 PLN
2016-04-27
 0,03  0,01  0,69  0,76  0,72  6,58  29,00  1,03
 
 
 
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,6800 / 128,92 EUR
2016-04-27
 -0,01  -0,04  -0,11  -0,09  -0,09  1,85  19,70  -0,19
SEG 2021 *6 3 133,2700 / 133,49 EUR
2016-04-27
 0,00  -0,03  -0,06  -0,14  -0,05  2,40  21,82  -0,14
SEG 2022 *6 3 134,1600 / 134,22 EUR
2016-04-27
 0,03  0,05  0,02  0,20  0,19  3,49  24,36  -0,04
SEG 2023 *6 3 132,7300 / 132,86 EUR
2016-04-27
 0,01  0,02  -0,02  0,13  0,11  3,12  26,17  -0,09
SEG 2024 *6 3 133,9000 / 134,30 EUR
2016-04-27
 0,01  -0,01  -0,01  -0,28  -0,22  2,79  25,37  -0,11
SEG 2025 *6 3 137,4000 / 137,59 EUR
2016-04-27
 0,01  -0,03  -0,07  -0,09  0,24  4,19  26,99  -0,11
SEG 2026 *6 3 140,1600 / 140,35 EUR
2016-04-27
 0,01  0,04  0,02  -0,11  -0,06  6,14  30,16  -0,07
SEG 2027 *6 3 143,1300 / 143,37 EUR
2016-04-27
 0,00  -0,02  -0,04  0,07  0,13  7,67  b.d.  -0,17
SEG 2028 *6 3 144,6000 / 144,85 EUR
2016-04-27
 0,00  -0,01  -0,06  -0,12  0,05  8,99  b.d.  -0,18
SEG 2029 *6 3 154,7300 / 158,46 EUR
2016-04-27
 -1,55  -1,11  2,03  5,27  -3,03  b.d.  b.d.  5,24
SEG 2030 * 3 154,4300 / 158,92 EUR
2016-04-27
 -1,72  -1,27  2,33  5,79  -3,55  b.d.  b.d.  5,82
SEG 2031 * 3 154,4700 / 158,92 EUR
2016-04-27
 -1,87  -1,43  2,34  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.
 
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 2 13 3 2334,0488 PLN
2016-04-27
 -0,04  -0,19  2,22  -2,52  -6,90  2,09  4,04  0,17
 
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,8738 PLN
2016-04-29
 0,11  1,84  -4,87  -0,61  6,43  22,16  46,18  -0,70
EUR 4,4078 PLN
2016-04-29
 0,31  3,63  -0,74  3,15  10,03  6,21  11,94  3,43

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.