Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 2 3 116,2900 PLN
2016-10-20
 -0,02  0,03  1,24  0,79  3,41  11,52  b.d.  4,18
ARKA 2 3 21,2000 PLN
2016-10-20
 0,09  -0,38  0,00  0,52  1,78  8,72  24,49  1,48
SEB 2 3 230,9800 PLN
2016-10-20
 0,07  -0,02  0,49  0,71  2,87  7,50  14,80  2,02
UNK 2 3 337,1100 PLN
2016-10-20
 0,05  -0,08  0,08  0,16  1,25  8,26  23,85  1,24
 
 
 
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,4800 / 128,92 EUR
2016-10-19
 -0,02  -0,03  -0,11  -0,17  -0,24  5,15  13,57  -0,34
SEG 2021 *6 3 133,2400 / 133,49 EUR
2016-10-19
 -0,02  -0,03  -0,01  -0,05  -0,17  6,58  14,91  -0,16
SEG 2022 *6 3 134,0600 / 134,22 EUR
2016-10-19
 -0,02  -0,04  -0,07  -0,06  0,12  8,30  17,51  -0,11
SEG 2023 *6 3 132,7600 / 132,86 EUR
2016-10-19
 -0,02  -0,02  -0,02  0,02  0,15  9,27  18,43  -0,07
SEG 2024 *6 3 133,9200 / 134,30 EUR
2016-10-19
 -0,01  -0,04  -0,03  -0,01  -0,26  9,92  18,84  -0,10
SEG 2025 *6 3 137,4600 / 137,63 EUR
2016-10-19
 -0,06  -0,07  -0,09  -0,01  -0,05  12,10  21,30  -0,07
SEG 2026 *6 3 140,0300 / 140,35 EUR
2016-10-19
 -0,04  -0,04  -0,06  -0,11  -0,20  14,77  24,55  -0,16
SEG 2027 *6 3 143,1600 / 143,37 EUR
2016-10-19
 -0,03  -0,01  -0,04  -0,01  0,10  17,17  b.d.  -0,15
SEG 2028 *6 3 144,3100 / 144,85 EUR
2016-10-19
 -0,10  -0,12  -0,14  -0,24  -0,32  18,95  b.d.  -0,38
SEG 2029 *6 3 158,7800 / 158,87 EUR
2016-10-19
 -0,02  -0,03  -0,06  0,72  7,82  b.d.  b.d.  7,99
SEG 2030 * 3 159,8400 / 159,92 EUR
2016-10-19
 -0,01  -0,02  -0,05  1,37  9,27  b.d.  b.d.  9,53
SEG 2031 * 3 158,8800 / 158,92 EUR
2016-10-19
 0,01  0,01  0,01  0,32  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.
 
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 2 13 3 2316,9982 PLN
2016-10-20
 0,17  -0,48  -0,30  -1,31  -2,87  -4,34  11,03  -0,56
 
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,9800 PLN
2016-10-21
 1,12  3,11  0,29  4,79  5,78  29,98  24,50  2,02
EUR 4,3300 PLN
2016-10-21
 0,26  0,62  -0,93  0,97  1,30  3,46  -1,50  1,61

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.