Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 2 3 116,2300 PLN
2016-09-22
 0,03  0,49  1,62  1,00  4,03  11,90  b.d.  4,13
ARKA 2 3 21,3300 PLN
2016-09-22
 0,23  -0,28  1,28  1,09  2,55  10,69  25,69  2,11
SEB 2 3 231,5200 PLN
2016-09-22
 0,07  0,34  0,56  1,48  4,12  8,14  15,65  2,26
UNK 2 3 338,1800 PLN
2016-09-23
 0,06  -0,29  0,77  0,60  1,76  9,08  25,97  1,56
 
 
 
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,5200 / 128,92 EUR
2016-09-21
 0,00  -0,02  -0,09  -0,17  -0,20  5,69  12,26  -0,31
SEG 2021 *6 3 133,2700 / 133,49 EUR
2016-09-21
 -0,01  0,08  0,03  -0,03  -0,13  7,16  13,41  -0,14
SEG 2022 *6 3 134,0700 / 134,22 EUR
2016-09-21
 -0,03  -0,04  -0,05  -0,01  0,16  8,88  15,68  -0,10
SEG 2023 *6 3 132,7300 / 132,86 EUR
2016-09-21
 -0,04  -0,02  0,01  0,02  0,15  9,77  16,37  -0,09
SEG 2024 *6 3 133,9100 / 134,30 EUR
2016-09-21
 -0,05  -0,01  0,02  0,01  -0,23  10,40  16,50  -0,10
SEG 2025 *6 3 137,4600 / 137,63 EUR
2016-09-21
 -0,07  -0,04  -0,03  0,04  0,01  12,55  18,60  -0,07
SEG 2026 *6 3 140,0500 / 140,35 EUR
2016-09-21
 -0,03  0,01  0,00  -0,03  -0,14  15,18  21,66  -0,15
SEG 2027 *6 3 143,1800 / 143,37 EUR
2016-09-21
 0,00  0,03  0,02  0,01  0,15  17,52  b.d.  -0,13
SEG 2028 *6 3 144,4300 / 144,85 EUR
2016-09-21
 -0,03  0,03  -0,06  -0,13  -0,08  19,29  b.d.  -0,30
SEG 2029 *6 3 158,8100 / 158,87 EUR
2016-09-21
 -0,01  -0,01  -0,04  2,68  9,46  b.d.  b.d.  8,01
SEG 2030 * 3 159,8500 / 159,92 EUR
2016-09-21
 -0,01  -0,01  -0,04  3,52  11,05  b.d.  b.d.  9,54
SEG 2031 * 3 158,8700 / 158,92 EUR
2016-09-21
 0,00  0,00  0,00  2,81  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.
 
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 2 13 3 2341,3301 PLN
2016-09-22
 0,45  -0,19  1,17  -0,09  -1,20  -1,22  13,47  0,48
 
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,8328 PLN
2016-09-23
 0,52  0,70  -0,69  0,84  1,39  22,61  15,55  -1,75
EUR 4,2939 PLN
2016-09-23
 0,19  -0,46  -1,98  0,95  2,22  1,59  -4,37  0,76

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.