Aktywnej Alokacji - PM4

Waluta bazowaPLN

Ryzyko 5

Polityka inwestycyjna

Cel strategii inwestycyjnej portfela:
Uzyskiwanie w okresach dekoniunktury na rynku wyników, nieznacznie gorszych od funduszy dłużnych, natomiast w okresach hossy rezultatów nieznacznie gorszych od wyników inwestycyjnych osiąganych przez fundusze akcyjne. Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji stwarza szansę na uniknięcie spadków w okresie bessy oraz wykorzystania wzrostów cen papierów wartościowych w trakcie dobrej koniunktury rynkowej. W zależności od przewidywań zarządzającego, co do sytuacji w poszczególnych segmentach rynku kapitałowego, będzie on odpowiednio kształtował skład portfela.


 
 

Zakres danych:

     Pokaż

Stopa zwrotu (%): PM 4 = -0,82%

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień 2016-10-20:

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)
 0,49  -0,44  -1,29  -6,14  -11,33  -20,18

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Skandii zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.