Filtruj
1 2 3 4 5 6
ZAZNACZ NA PONIŻSZEJ LIŚCIE FUNDUSZE DO PORÓWNANIA
 
 
Fundusze akcji krajów rozwijających się
Fundusze akcji polskich - dużych spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 3 11 129,2500 PLN
2016-07-28
 -0,15  4,73  -2,71  4,94  -14,03  -16,88  -24,86  -1,27
DWS 3 5 319,3300 PLN
2016-07-28
 0,09  4,76  -2,98  -0,45  -14,92  -10,42  -18,34  -6,57
SKAR 3 5 250,7400 PLN
2016-07-28
 0,14  6,79  0,38  8,23  -12,37  -10,01  -12,99  -0,80
Fundusze akcji polskich - małych i średnich spółek
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 1 17 121,0600 PLN
2016-07-28
 0,30  7,65  0,76  9,61  -5,24  7,91  7,46  1,36
CU 1 6 157,9100 PLN
2016-07-28
 0,13  5,43  -0,66  7,72  -0,26  6,33  6,10  1,38
NB 4 6 90,7900 PLN
2016-07-28
 -0,11  6,92  1,12  6,86  -1,61  11,93  30,13  -0,98
UNK 6 6 94,0100 PLN
2016-07-28
 0,49  7,09  0,30  11,32  -2,98  12,94  18,62  4,77
Fundusze akcji polskich - uniwersalne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ARKA 3 11 29,5400 PLN
2016-07-28
 -0,37  4,49  -2,15  5,27  -11,90  -7,28  -17,76  -1,53
CU 3 5 412,9400 PLN
2016-07-28
 -0,02  5,04  -0,99  8,17  -5,48  1,53  3,12  1,80
FIZ 4 21 5 127,9400 PLN
2016-06-30
 -0,73  -0,53  2,08  2,05  8,07  b.d.  b.d.  2,05
ING 3 5 266,8200 PLN
2016-07-28
 0,05  5,30  -2,53  5,20  -8,89  3,95  -3,16  -0,29
IPO 1 17 107,6100 PLN
2016-07-28
 -0,14  4,81  -1,07  6,97  -8,73  -6,53  b.d.  0,16
KAHA 2 26 326,6800 PLN
2016-07-28
 -0,09  2,27  -1,69  5,47  -10,20  -7,50  -7,77  1,51
NB 3 5 113,0800 PLN
2016-07-28
 -0,12  5,71  -2,89  4,38  -10,37  -6,32  -6,64  -3,20
OPT 3 5 7,3900 PLN
2016-07-28
 -0,40  4,08  -4,89  3,79  -18,52  b.d.  b.d.  -4,52
PIO 3 5 19,0300 PLN
2016-07-28
 -0,21  4,62  -1,86  4,91  -15,01  -14,89  -38,29  -1,91
QUE 1 5 164,2300 PLN
2016-07-28
 -0,01  5,49  -1,39  8,60  -3,76  4,02  20,99  1,75
SEB 3 26 144,4100 PLN
2016-07-28
 0,42  2,21  -7,05  2,86  -25,79  -27,60  -40,12  -7,90
UNK 3 5 183,1300 PLN
2016-07-28
 -0,01  4,65  -2,33  7,39  -9,26  -0,82  -0,94  0,85
Fundusze akcji - Europa - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 3 5 111,4200 PLN
2016-07-28
 0,19  1,13  -0,36  3,38  2,71  b.d.  b.d.  1,67
ARKA 1 26 36,6900 PLN
2016-07-28
 -0,52  2,06  -6,16  3,76  -7,44  -12,75  -18,43  -0,11
DWS 7 7 46,5700 PLN
2016-07-28
 0,26  -0,06  -3,10  7,11  -3,70  0,84  0,22  2,80
DWS 8 7 5 163,9100 PLN
2016-07-28
 0,64  -6,37  -14,80  0,37  -6,63  -16,09  -2,10  0,69
ING 5A 5 149,0200 PLN
2016-07-28
 -0,19  -0,24  -8,80  1,31  -7,61  2,68  13,78  -1,04
ML 3 * 5 80,2000 EUR
2016-07-28
 -1,00  3,51  -2,27  14,80  -0,43  -9,01  -20,14  5,29
UNK 9 12 5 65,2100 PLN
2016-07-28
 1,19  -5,64  -13,10  1,56  -6,19  -22,42  b.d.  1,99
Fundusze akcji - Świat - kraje rozwijające się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 4 7 67,5300 PLN
2016-07-28
 -0,54  8,52  7,53  21,26  -1,90  13,63  -11,91  8,00
DWS 6 7 5 206,2600 PLN
2016-07-28
 -0,29  6,41  6,67  9,99  -4,12  27,68  15,95  2,41
HSBC 1 ** 5 82,8430 USD
2016-07-28
 -0,08  9,38  5,57  17,00  -8,22  13,57  2,17  -0,72
HSBC 3 ** 5 13,7720 USD
2016-07-28
 -0,06  8,84  4,42  25,26  1,37  -4,15  -28,34  12,21
HSBC 4 ** 5 151,5730 USD
2016-07-28
 0,41  9,11  9,58  14,32  -5,02  31,92  -11,94  2,58
ML 7 ** 5 55,7000 USD
2016-07-28
 -1,64  9,22  3,59  36,32  3,47  -20,98  -39,34  25,17
NB 6 16 48,1500 PLN
2016-07-28
 0,33  6,69  2,23  20,95  -3,29  -24,65  -50,88  13,13
SCH 3 ** 5 11,0709 USD
2016-07-28
 0,31  8,82  5,54  19,43  -1,33  -6,34  -16,13  8,54
SCH 6 5 45,0797 PLN
2016-07-28
 0,55  10,24  8,10  19,07  3,97  18,66  b.d.  9,26
TEMP 1 **26 31,6600 USD
2016-07-28
 -0,09  9,36  8,98  25,14  3,16  -10,03  -21,11  16,53
TEMP 3 **26 28,7200 USD
2016-07-28
 0,56  8,83  6,57  20,62  -3,69  -14,01  -23,70  12,45
TEMP 4 ** 5 12,7400 USD
2016-07-28
 -0,23  9,17  6,79  24,66  0,47  -7,61  -33,82  11,27
TEMP 7 ** 5 16,4000 USD
2016-07-28
 0,18  3,54  2,63  14,21  -9,24  -9,49  0,31  4,06
 
Fundusze akcji krajów rozwiniętych
Fundusze akcji - Europa Zachodnia
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
HSBC 2 * 5 64,0710 EUR
2016-07-28
 -0,15  8,88  -0,98  5,84  -4,66  40,83  61,07  -3,51
JB 2 * 5 226,4200 EUR
2016-07-28
 0,23  9,33  -0,24  3,19  -5,06  37,63  66,78  -6,92
JPM 1 * 5 15,3900 EUR
2016-07-28
 -0,65  6,28  -1,28  1,18  -10,37  24,41  51,63  -7,40
JPM 2 * 5 20,5200 EUR
2016-07-28
 -0,53  6,93  -1,20  -0,73  -13,27  22,95  64,03  -9,08
SCH 7 5 97,5633 PLN
2016-07-28
 -0,75  6,96  0,09  2,22  -8,20  30,98  b.d.  -4,66
SKAN 7 *17 15,9586 EUR
2016-07-28
 -0,03  9,37  0,47  0,78  -9,05  24,04  47,15  -8,36
Fundusze akcji - USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JPM 4 5 487,6300 PLN
2016-07-28
 -0,41  6,97  4,46  21,33  0,76  22,93  b.d.  7,94
ML 2 ** 5 74,3700 USD
2016-07-28
 -0,87  7,67  1,22  17,66  -0,79  17,08  54,01  5,93
SKAN 5 ** 5 24,2026 USD
2016-07-28
 0,01  7,24  0,81  14,11  3,21  16,74  44,81  4,19
TEMP 8 5 21,7500 PLN
2016-07-28
 0,37  8,21  4,62  9,85  -7,29  30,47  63,41  -3,03
Fundusze akcji - Świat rozwinięty
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ACM 1 8 55,5000 USD
2016-07-28
 0,20  8,48  3,95  12,74  -5,61  14,62  22,73  0,40
FIZ 6 27 5 108,3600 PLN
2016-07-01
 -0,70  -0,70  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.
ING 7 5 153,7100 PLN
2016-07-28
 -0,87  7,88  -3,44  -9,44  -22,54  9,57  51,65  -19,39
ML 1 ** 5 41,9900 USD
2016-07-28
 -0,07  7,53  2,51  11,26  -4,20  7,58  19,49  0,19
ML 4 ** 5 52,5900 USD
2016-07-28
 0,84  1,90  4,28  12,66  4,49  10,81  28,68  3,73
SCH 4 **26 7,5055 USD
2016-07-28
 0,15  2,79  2,25  5,71  -4,75  2,82  11,86  -2,27
SKAN 4 ** 5 3,2003 USD
2016-07-28
 0,44  9,00  6,83  20,08  -2,96  0,32  0,87  4,66
TEMP 2 * 5 15,2100 EUR
2016-07-28
 -0,98  7,11  -0,26  8,64  -8,98  19,76  59,43  -2,56
 
Fundusze indeksowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
QUE 2 6 49,4200 PLN
2016-07-28
 -0,42  6,12  -9,35  5,40  -35,12  -42,89  -62,60  -6,44
QUE 3 6 95,3700 PLN
2016-07-28
 0,20  -3,43  2,68  -6,83  12,31  4,66  11,45  -1,85
 
Fundusze sektorowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 9 5 81,3600 PLN
2016-07-28
 0,26  7,21  8,74  17,44  3,03  47,07  34,81  7,96
ML 9 ** 5 35,6100 USD
2016-07-28
 0,59  8,07  5,23  12,30  -5,99  45,23  104,66  0,23
 
Fundusze alternatywne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SF 1 6 82,4700 PLN
2016-07-28
 1,19  4,78  0,93  -7,98  -8,32  10,82  -22,59  -6,16
 
Fundusze mieszane
Fundusze mieszane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 4 1 2,0400 PLN
2016-07-28
 0,00  3,03  -1,92  3,55  -5,56  -2,39  -5,12  -0,97
DWS 1 1 440,6500 PLN
2016-07-28
 -0,22  5,24  5,54  9,50  -0,19  30,18  34,43  4,47
ING 1 1 289,3300 PLN
2016-07-28
 -0,02  2,89  -0,98  4,09  -3,20  6,60  10,07  1,49
KAHA 1 1 211,7500 PLN
2016-07-28
 -0,11  0,07  -4,74  -0,77  -9,48  -12,47  -13,85  -1,93
NB 1 4 139,5600 PLN
2016-07-28
 -0,21  2,22  -1,85  0,87  -5,21  1,23  18,10  -4,46
PIO 1 1 107,8700 PLN
2016-07-28
 -0,16  3,21  -1,19  3,73  -9,32  -8,20  -25,52  -2,15
SEB 1 1 149,3300 PLN
2016-07-28
 0,21  1,52  -4,69  3,56  -15,83  -20,16  -30,11  -2,94
UNK 1 1 290,5400 PLN
2016-07-28
 0,01  2,10  -1,77  4,67  -4,44  1,28  6,41  1,62
Fundusze aktywnej alokacji/absolutnej stopy zwrotu
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALT 1 4 137,5000 PLN
2016-07-28
 0,49  0,85  -0,26  3,45  6,72  10,82  b.d.  2,63
BPH 7 16 1094,5699 PLN
2016-07-28
 0,29  2,25  -0,46  4,62  4,13  7,21  -9,45  0,89
EQU 1 1217 10,7800 PLN
2016-07-28
 0,19  8,45  7,37  6,00  -4,43  -10,98  b.d.  3,45
FIZ 3 20 6 612,6600 PLN
2016-06-30
 -7,80  -6,23  -11,72  -11,94  -12,38  b.d.  b.d.  -11,94
NB 5 4 112,7600 PLN
2016-07-28
 -0,20  -0,53  -3,19  -1,12  -6,79  1,59  -10,65  -4,58
NB 7 4 144,5000 PLN
2016-07-28
 -0,04  1,45  -0,81  4,84  0,03  4,32  15,43  1,94
NOVO 4 4 85,2100 PLN
2016-07-28
 0,32  -0,13  -2,26  11,49  -8,22  -9,23  -36,11  5,65
 
Fundusze rynku pieniężnego
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ING 4 1 260,3600 PLN
2016-07-28
 0,00  0,12  0,16  0,36  0,97  5,24  14,23  0,52
Fundusze polskiego rynku pieniężnego - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
KAHA 4 2 264,0000 PLN
2016-07-28
 0,00  0,07  0,22  0,52  1,37  5,91  15,82  0,75
NB 2 2 136,9200 PLN
2016-07-28
 0,03  0,37  0,59  0,91  1,03  5,64  13,33  0,88
OPT 1 2 10,1300 PLN
2016-07-28
 0,00  0,00  0,00  0,00  -0,78  b.d.  b.d.  -0,78
PIO 6 2 187,3500 PLN
2016-07-28
 0,01  0,21  0,39  0,95  1,24  5,31  14,12  0,85
SKAR 4 2 334,5200 PLN
2016-07-28
 0,00  0,06  0,34  0,65  1,35  5,46  14,23  0,76
UNK 4 2 206,3400 PLN
2016-07-28
 0,04  0,44  0,72  1,83  1,92  9,62  20,15  1,69
UNK 5 4 1687,2800 PLN
2016-07-28
 0,01  0,18  0,52  1,04  2,17  9,02  10,90  1,21
 
Fundusze obligacji
Fundusze obligacji polskich skarbowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 1 11 3398,9800 PLN
2016-07-28
 0,02  0,25  0,62  1,65  2,28  12,38  17,12  1,51
CU 2 2 227,6200 PLN
2016-07-28
 -0,03  0,35  0,18  0,71  1,89  7,47  24,71  1,51
DWS 2 2 315,5800 PLN
2016-07-28
 -0,01  0,66  1,11  2,18  3,33  10,03  24,00  2,38
ING 2 2 291,1300 PLN
2016-07-28
 -0,08  0,38  0,94  2,61  3,58  10,71  28,34  2,99
KAHA 3 16 281,4000 PLN
2016-07-28
 -0,04  0,04  0,35  1,19  1,70  8,44  23,52  1,20
NOVO 5 2 203,9300 PLN
2016-07-28
 0,01  -1,04  -0,64  0,61  1,65  9,86  28,31  1,09
OPT 2 2 10,3200 PLN
2016-07-28
 0,00  0,00  0,19  0,58  0,39  b.d.  b.d.  0,68
SKAR 2 2 301,0100 PLN
2016-07-28
 -0,03  0,64  1,05  1,76  2,22  10,59  27,57  1,72
Fundusze obligacji polskich - korporacyjne i pozostałe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
ALL 2 3 162,7700 PLN
2016-07-28
 0,04  0,84  1,39  2,87  0,68  6,82  17,49  2,57
ALT 2 3 115,0800 PLN
2016-07-28
 0,00  0,59  -0,20  1,98  2,31  11,54  b.d.  3,10
ARKA 2 3 21,1800 PLN
2016-07-28
 -0,09  0,24  0,67  1,24  1,88  9,06  25,10  1,39
PIO 2 16 56,2900 PLN
2016-07-28
 -0,04  0,34  0,50  1,57  1,92  6,51  18,93  1,41
SEB 2 3 229,9000 PLN
2016-07-28
 -0,01  -0,79  -0,21  1,01  2,55  7,40  14,57  1,55
UNK 2 3 336,7400 PLN
2016-07-28
 0,01  0,12  -0,01  0,68  1,39  8,51  25,14  1,13
Fundusze obligacji europejskich
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 5 * 4 15,2800 EUR
2016-07-28
 0,00  2,28  2,90  5,23  4,66  19,75  36,43  4,51
Fundusze obligacji USA
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
JB 1 ** 4 354,6900 USD
2016-07-28
 -0,03  0,38  2,45  4,89  5,63  9,86  15,31  5,96
SKAN 2 ** 4 20,0914 USD
2016-07-28
 0,26  0,19  1,91  5,53  6,67  12,36  18,05  6,72
Fundusze obligacji - Świat rozwijający się
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 5 26 115,3254 PLN
2016-07-28
 0,25  2,02  0,47  9,19  6,26  3,94  11,54  9,50
SKAN 3 ** 4 22,1224 USD
2016-07-28
 0,12  3,81  6,46  14,82  9,74  8,86  15,23  12,39
UNK 8 4 209,3900 PLN
2016-07-28
 0,10  -1,09  -0,10  3,06  7,68  16,76  44,71  6,46
Globalne Fundusze obligacji
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
TEMP 6 4 80,5300 PLN
2016-07-28
 -0,14  2,47  -0,07  2,16  -3,95  0,51  17,68  -0,72
 
Fundusze - metale szlachetne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
DWS 5 6 163,7700 PLN
2016-07-28
 0,31  2,88  9,14  23,85  26,49  8,75  -16,82  28,88
ML 5 ** 6 39,7600 USD
2016-07-28
 3,81  12,57  27,35  103,17  104,11  26,62  -39,07  104,32
SF 2 26 631,7000 PLN
2016-07-28
 1,54  5,31  6,65  13,00  11,91  -5,06  -38,11  19,05
 
Fundusze surowcowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
BPH 6 26 92,2000 PLN
2016-07-28
 0,07  -0,25  -0,77  11,07  -7,42  -31,72  -44,11  6,14
ML 6 ** 6 31,5100 USD
2016-07-28
 1,91  14,08  13,22  67,43  18,82  -27,01  -62,07  52,81
TEMP 9 6 7,1100 PLN
2016-07-28
 0,00  1,72  -1,52  29,04  -1,93  -29,04  b.d.  18,70
 
Fundusze nieruchomości
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCH 2 *26 143,4069 EUR
2016-07-28
 0,02  7,03  4,30  15,07  5,99  15,11  23,38  5,81
 
 
 
Pozycje inwestycyjne o zwiększonym bezpieczeństwie
Portfele o zwiększonym bezpieczeństwie
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SCM 1 10 2 1132,5295 PLN
2016-07-28
 -0,02  0,28  0,48  1,09  1,73  7,44  b.d.  1,28
Fundusze gwarantowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn.22 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
SEG 2020 *6 3 128,5700 / 128,92 EUR
2016-07-27
 -0,01  -0,05  -0,09  -0,19  -0,19  4,05  16,10  -0,27
SEG 2021 *6 3 133,2100 / 133,49 EUR
2016-07-27
 0,00  -0,02  -0,05  -0,10  -0,17  4,98  18,00  -0,19
SEG 2022 *6 3 134,1400 / 134,30 EUR
2016-07-27
 0,01  -0,01  -0,01  0,01  0,16  6,42  20,37  -0,05
SEG 2023 *6 3 132,7800 / 132,86 EUR
2016-07-27
 0,02  0,05  0,04  0,02  0,12  6,80  21,95  -0,05
SEG 2024 *6 3 133,9200 / 134,30 EUR
2016-07-27
 0,01  0,01  0,01  0,00  -0,28  7,03  21,18  -0,10
SEG 2025 *6 3 137,5600 / 137,59 EUR
2016-07-27
 0,04  0,02  0,12  0,04  0,13  8,92  22,80  0,01
SEG 2026 *6 3 140,0600 / 140,35 EUR
2016-07-27
 0,00  -0,01  -0,07  -0,05  -0,21  11,10  25,65  -0,14
SEG 2027 *6 3 143,1700 / 143,37 EUR
2016-07-27
 0,00  0,00  0,03  -0,01  0,06  13,05  b.d.  -0,14
SEG 2028 *6 3 144,4300 / 144,85 EUR
2016-07-27
 0,00  -0,06  -0,12  -0,18  0,32  14,57  b.d.  -0,30
SEG 2029 *6 3 158,8300 / 158,87 EUR
2016-07-27
 -0,01  -0,02  2,65  4,73  9,95  b.d.  b.d.  8,03
SEG 2030 * 3 159,8800 / 159,92 EUR
2016-07-27
 -0,01  0,39  3,53  5,94  11,45  b.d.  b.d.  9,56
SEG 2031 * 3 158,8700 / 158,92 EUR
2016-07-27
 0,00  0,00  2,85  5,25  b.d.  b.d.  b.d.  b.d.
 
Fundusze sekurytyzacyjne
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
FIZ 1 18 6 2292,5619 PLN
2016-06-30
 0,20  1,37  3,29  5,46  6,10  b.d.  b.d.  5,46
FIZ 2 19 6 2008,5017 PLN
2016-06-30
 -0,39  0,48  2,68  3,34  8,96  b.d.  b.d.  3,34
 
Portfele modelowe
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PM 1 13 4 1981,2683 PLN
2016-07-28
 -0,15  2,23  -1,94  2,29  -9,81  -6,96  -6,79  -1,95
PM 2 13 3 2323,7566 PLN
2016-07-28
 -0,05  1,07  -0,39  1,44  -3,66  0,17  4,75  -0,27
PM 3 13 5 1392,7574 PLN
2016-07-28
 -0,30  3,70  -4,12  3,24  -17,30  -16,61  -20,99  -4,63
PM 4 13 5 2023,5520 PLN
2016-07-28
 -0,23  2,95  -2,99  2,88  -13,68  -12,39  -16,39  -3,11
 
Rozwiązania dedykowane
Fundusz Kod Ryzyko Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
PI D1 14 4 1000,2376 PLN
2016-07-28
 -0,03  1,31  -0,02  1,72  -2,11  b.d.  b.d.  -0,84
PI D2 14 5 952,7960 PLN
2016-07-28
 -0,07  2,55  -0,57  2,64  -5,09  b.d.  b.d.  -2,37
PI D3 24 4 1017,2303 PLN
2016-07-28
 0,32  1,00  -0,65  3,21  b.d.  b.d.  b.d.  1,35
PI L1 15 4 1000,2376 PLN
2016-07-28
 -0,03  1,31  -0,02  1,72  -2,11  b.d.  b.d.  -0,84
PI L2 15 5 952,7960 PLN
2016-07-28
 -0,07  2,55  -0,57  2,64  -5,09  b.d.  b.d.  -2,37
PI L3 25 4 1017,2303 PLN
2016-07-28
 0,32  1,00  -0,65  3,21  b.d.  b.d.  b.d.  1,35
Waluty
Kod Cena jedn. 1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%) 60M (%) Od
pocz. roku
USD 3,9364 PLN
2016-07-29
 -0,06  -1,36  1,62  -3,34  5,05  23,56  40,04  0,90
EUR 4,3684 PLN
2016-07-29
 -0,12  -1,03  -0,89  -1,62  5,38  3,23  8,87  2,51

* - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/EURO według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs Euro NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
** - Cena jednostki przeliczana jest na PLN/USD według średniego kursu NBP pomniejszonego/powiększonego w zależności od typu operacji o 0,2%. Aktualny średni kurs USD NBP znajduje się na stronie www.nbp.pl.
1 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 19 stycznia 2006 r.
2 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 30 czerwca 2006 r.
3 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 17 września 2007 r.
4 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 30 czerwca 2009 r.
5 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2011 r.
6 - fundusz wyceniany raz w tygodniu.
7 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania; db Inwestuj w Przyszłość - Pasja Oszczędzania II, db Inwestuj w Przyszłość – Navigator)
8 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 1 sierpnia 2011 r.
9 - Fundusz dostępny jedynie w ramach Rachunku Lokacyjnego "Dystrybutor Zysków"
10 - Portfel dostępny jedynie w ramach produktu "Skandia Comfort"
11 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 18 stycznia 2013 r.
12 - Fundusz niedostępny dla produktów: „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania” oraz „db Inwestuj w Przyszłość – Pasja Oszczędzania II”, „db Inwestuj w Przyszłość – Navigator”
13 - Zaprezentowana w tabeli cena jednostki ma charakter pomocniczy, służący prezentacji zmian wartości Portfela Modelowego w czasie, ustalanej w oparciu o wyceny Pozycji Inwestycyjnych wchodzących w skład danego Portfela Modelowego. Nie należy jej utożsamiać z ceną jednostki UFK.
14 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo, Vital, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank)
15 - portfel dostępny dla wybranych produktów (Global Selection, Vital Plus - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank)
16 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2014 r.
17 - limitowany dostęp, fundusze dostępne dla umów zawartych przed 20 stycznia 2015
18 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital”
19 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Capital+”
20 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Trends”
21 - Fundusz dostępny tylko w ramach produktu „Active Dividend”
22 - Cena jednostki/Poziom gwarancji
23 - fundusz dostępny dla wybranych produktów (Kapitał)
24 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver, Expert Saver, Vital Saver oraz Optimum Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Idea Bank S.A., Tax Care S.A. oraz Open Finance S.A.)
25 - Fundusz (portfel) dostępny dla wybranych produktów (Twoje Bezpieczeństwo/ II, Vital, Vital Plus, Global Selection, Invest Life, Grand, Grand Plus, Strateg, Profit Saver oraz Expert Saver - umowy zawarte za pośrednictwem Lion's Bank S.A.)
26 - limitowany dostęp, fundusz dostępny dla umów zawartych przed 20 stycznia 2016 r.
27 - Fundusz dostępny w ramach produktów: Total Invest, Multi Saver

Prezentowana klasyfikacja funduszy do poszczególnych klas aktywów oraz ryzyka jest jedynie pomocnicza i została dokonana w oparciu o subiektywne kryteria zastosowane przez Skandia Życie TU SA.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.