Poznaj Investbox

Wybierz strategię odpowiadającą ryzyku, które chcesz podjąć - od najbezpieczniejszej z przewagą funduszy obligacji i rynku pieniężnego po bardziej agresywną opartą o fundusze akcji.Możesz ulokować swoje środki finansowe w produktach zdywersyfikowanego ryzyka. Eksperci będą zarządzać Twoim kapitałem, a Ty zachowasz cały czas wpływ na strategię inwestowania!

 

4 strategie inwestycyjne połączone w investbox

Investbox Korzyści

1

Wygoda


Określasz swój profil ryzyka i wybierasz odpowiednie strategie.

2

Elastyczność


W każdym momencie możesz przenosić swoje środki pomiędzy strategiami za pomocą Skandia Online.

3

Profesjonalne zarządzanie


Bieżące decyzje dotyczące poziomu zaangażowania w poszczególnych instrumentach finansowych podejmowane są przez licencjonowanego doradcę inwestycyjnego w oparciu o rzetelnie przeprowadzoną analizę.

4

Podwyższona kontrola inwestycji


Stała kontrola sposobu zarządzania funduszami wchodzącymi w skład Portfeli Modelowych.

Masz pytania?


Chcesz dowiedzieć się więcej o investbox?


Pobierz prezentację PDF

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy


Wyślij
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgromadzonych przez Skandia Życie TU S.A. Regulamin

Zastrzeżenia prawne

Investbox to grupa rozwiązań inwestycyjnych w ramach której dostępne są Portfele Modelowe o zróżnicowanym poziomie ryzyka. Szczegółowe i prawnie wiążące informacje na temat Portfeli Modelowych opisanych w niniejszym materiale, w tym informacja o kosztach, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia umów ubezpieczenia oferowanych przez Skandię, Regulaminie Portfeli Modelowych oraz Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych; ww. dokumenty są dostępne w siedzibie Skandii, Biurach Obsługi Klienta, u pośredników ubezpieczeniowych Skandii oraz na stronie internetowej: www.skandia.pl.

Dostęp do Portfeli Modelowych jest związany z posiadaniem bądź zawarciem ze Skandią odpowiedniej umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, na warunkach szczegółowo określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia umów ubezpieczenia oferowanych przez Skandię oraz w innych dokumentach, związanych z daną umową ubezpieczenia. W zależności od posiadanej umowy ubezpieczenia możliwy jest dostęp do wszystkich, bądź wybranych Portfeli Modelowych. Przed podjęciem decyzji dotyczącej zawarcia umowy ubezpieczenia oraz wyboru konkretnej usługi Skandia zaleca szczegółowe zapoznanie się z warunkami tej Umowy, a także z warunkami oferowanych usług. Skandia nie gwarantuje uzyskania założonego celu inwestycyjnego. Ubezpieczający musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, zwłaszcza gdy wcześniej wypłaci środki lub ulokuje je w instrumenty obarczone dużym ryzykiem inwestycyjnym.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies.